Το πρώτο επίσημο site του Σωματείο Συμβασιούχων Δασοπυροσβεστών Ελλάδος. Το site θα λειτουργεί για την ενημέρωση των μελών του και μη. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικές για το σωματείο, μπορείτε να ενημερωθείτε απο τα τηλέφωνα(προτείνεται) ή το e-mail τα οποία βρίσκονται στα αριστερά της σελίδας . Οτι νέο προκύπτει θα αναρτάται άμεσα στο site.

Καλή μας αρχή!!!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Αυτές είναι οι προτάσεις που καταθέσαμε ώστε να κάνουμε ΣΣΕ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΑΣ ΣΣΕ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος», που έχει την έδρα του στο Βόλο και εκπροσωπείται νομίμως.

ΠΡΟΣ

Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:
α) τον Υπουργό Οικονομικών, κατοικοεδρευόντος ως εκ της θέσεως του στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 10.
β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατοικοεδρευόντος ως εκ της θέσεως του στη Λ. Κατεχάκη, αρ. 1.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

          1. Υπουργείο Εργασίας (Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 40 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εργασίας.
          2. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Αττικής που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Επιθεωρητή Εργασίας.

 

-------------------------------------------------

Με την παρούσα εξώδικη δήλωση σας καλούμε προς διαπραγμάτευση για κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τα θέματα που καταρχήν αποτελούν πλαίσιο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών είναι τα παρακάτω:


Ø  Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Ø  Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø  Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης για την πλήρη κάλυψη των 4.000 θέσεων του Ν. 3938/2011.
Ø  Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø  Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη ανανέωση 5ετίας και αύξηση των μηνών εργασίας
Ø  Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
Ø  Άδειες, ωράριο εργασίας, καθηκοντολόγιο, εκτός έδρας, Μέσα Ατομικής Προστασίας, παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία όπως ακριβώς γίνεται και στους ΠΠΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ :
Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα σε 24ωρη βάση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος , σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Προκειμένου να λάβει χώρα  η εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά  θεσμικά υπηρεσιακά  προβλήματα του προσωπικού , σας παραθέτουμε πιο κάτω τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες  με την αποτελεσματικότητά του Π.Σ.,  σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο .

 Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν την πλήρη ομογενοποίηση  του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να αρθούν οι όποιες « διαφορές » υπάρχουν στο Π.Σ.,  για να μπορούν να εφαρμοστούν  αυτά που ορίζονται από τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ για όλο το προσωπικό απαρέγκλιτα , χωρίς εξαιρέσεις.   

Οι όποιες διαφοροποιήσεις (σε καθήκοντα, ωράρια, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, άδειες, μεταθέσεις)  είναι τροχοπέδη στην εφαρμογή κανονισμών που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρόοδο του Πυροσβεστικού Σώματος , όταν το προσωπικό αυτό κατηγοριοποιείται, λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων και της άνισης μεταχείρισής του.
Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ειλικρινής και διευρυμένος διάλογος , στον οποίο θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπροσώπους όλων των συνδικαλιστικών φορέων  του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ,  να μεταφέρουν τα προβλήματα και τις απόψεις των συναδέλφων , έτσι όπως οι ίδιοι τα βιώνουν στην καθημερινότητα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους , από το υπάρχον καθεστώς του  τριχοτομημένου   προσωπικού ( μόνιμο προσωπικό , Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχοι Πυροσβέστες)  αλλά και τους προβληματισμούς τους  για την ομογενοποίηση  με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτή , αλλά και πότε .

Επιτυγχάνοντας το πρώτο βήμα θα έχουμε συνδράμει ώστε:

v  Να απαλειφθούν οι όποιες διαφορές 
v  Να αυξηθεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός του ατόμου 
v  Να ενισχυθεί  το πνεύμα ομαδικότητας που είναι βασικό συστατικό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο.

Αποδεικνύεται καθημερινά  ότι πλέον οι προκλήσεις  ολοένα αυξάνουν και διαρκώς γίνονται συνθετότερες στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.

'Έτσι λοιπόν,  με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού και με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης οφείλουμε από κοινού να οργανώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα τα του οίκου μας. 

Αξιοποίηση, επίσης, όλου του έμψυχου δυναμικού χωρίς διακρίσεις και τοποθέτηση αυτού, ανάλογα με την επιστημονική κατάρτιση με ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς με το αντικείμενο εργασίας   αλλά και η προηγούμενη εμπειρία , με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού , τώρα που το Π.Σ. αποτελεί το βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας .

Ένα γεγονός, που συνέτεινε στον επανακαθορισμό του συνόλου του πυροσβεστικού και διασωστικού μηχανισμού της χώρας , μέσα από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του , ώστε να ανταπεξέλθει στις  επιπλέον αρμοδιότητες .

Εντοπίζουμε έτσι τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες , καθώς τις όποιες παθογένειες και αδυναμίες ή ενδεχόμενες απειλές , ώστε να θωρακιστεί και να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα οργανωτικά της επίπεδα όπως αυτά αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος 2015 -2019.

1.    Ομογενοποίηση  Πυροσβεστών  Πενταετούς  Υποχρέωσης
Παθογένειες και αδυναμίες  του θεσμού

Οι παθογένειες που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τον θωρακίζει επαρκώς , με  αποτέλεσμα η αποδοχή και η αναγνώριση αυτού  από την φυσική ηγεσία τις εκάστοτε διοικήσεις και του υπόλοιπου προσωπικού , να μην είναι η αναμενόμενη ή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι , ώστε να λειτουργήσει σωστά  ο θεσμός και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .

Ø  Αίτια  παθογενειών :

1.    Ελλιπές και αντιφατικό νομικό πλαίσιο
2.    Ελλιπή και απροσδιόριστα καθήκοντα
3.    Ελλιπής πιστώσεις (ωράρια εργασίας : υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες)
4.    Μερική  αποδοχή και αναγνώριση του θεσμού
5.    Υποβάθμιση του θεσμού
6.    Υπάρχουσα Οικονομική συγκυρία


Ø  Αδυναμίες

Οι αδυναμίες είναι επακόλουθο των παθογενειών και της έλλειψης έκδοσης κανονιστικών πράξεων που εκκρεμούν για να ρυθμίσουν άρθρα και παραγράφους του Ν. 4249/2014 , σε θέματα που αφορούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης όπως :

α. Κατηγοριοποίηση προσωπικού   Το Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας που διέπεται από ειδικούς γι’ αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό , παρόλα αυτά διακρίνουμε την κατηγοριοποίηση του προσωπικού , σε Πυροσβεστικό Προσωπικό και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης , ενώ και οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν καθαρά πυροσβεστικά καθήκοντα και κοινή αποστολή .
Σύμφωνα με όλα τα ελληνικά λεξικά ,  πυροσβεστικό προσωπικό σημαίνει το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στην ίδια  υπηρεσία ή σε ίδια επιχείρηση και έχει σχέση με την κατάσβεση των πυρκαγιών .

β.   Καθήκοντα   Αντιφατικός και Αντισυνταγματικός Διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σε καθήκοντα με εξαιρέσεις του τύπου «όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι …. να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις»  από το υπόλοιπο Πυροσβεστικό Προσωπικό με πλήρη καθήκοντα σε πυροσβεστικές δράσεις.

γ.   Ωράρια   Αντιφατικός και Αντισυνταγματικός Διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από το υπόλοιπο  Πυροσβεστικό Προσωπικό  που θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του ,  σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

δ.   Μισθολόγιο   Μισθολογικά οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης υπάγονται στο Ενιαίο Δημοσιοϋπαλληλικό Μισθολόγιο του Ν. 4024/2011, ενώ το Πυροσβεστικό Προσωπικό είναι ενταγμένο ορθά και νόμιμα στο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχει ως γνωστόν υψηλότερες απολαβές σε όλα τα επίπεδα.

ε.   Βαθμολογική εξέλιξη   Ανεπίτρεπτη νομικά και ηθικά εξαίρεση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από τις βαθμολογικές  προαγωγές εν συγκρίσει με το Πυροσβεστικό Προσωπικό .

στ. Άδειες   Επίσης ανεπίτρεπτος νομικά και ηθικά, διαχωρισμός των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ως ξεχωριστή κατηγορία προσωπικού , που τους αφήνει εκτός ρύθμισης αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού, βάση του Ν. 4058/2012 άρθρο 17 κατηγορίες προσωπικού Π.Σ και του Π.Δ. 3/10-01-2014 .   

Το όποιο «έρεισμα» στις ανωτέρω ανεπίτρεπτες νομικά και ηθικά διακρίσεις οφείλετε στον απόλυτα καθαρά τυπικό (και όχι ουσιαστικό) διαχωρισμό του πυροσβεστικού προσωπικού σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ και ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, διότι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ έχουμε σχεδόν ή απόλυτα τα ίδια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, παρέχουμε την ίδια εργασία, στις ίδιες συνθήκες και για επιχειρησιακούς και υπηρεσιακούς καθαρά λόγους διεπόμαστε από τις ίδιες διατάξεις, όπως η ιδιαίτερη ιεραρχία, κανόνες πειθαρχίας, στολή, ειδικό δελτίο ταυτότητας κλπ. Συνεπώς, όχι μόνον ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ, όπως προαναφέρθηκε από το Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό, αλλά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η πλήρη νομοθετική εξομοίωσή μας μ’ αυτό.

v  Λαμβάνοντας υπόψη :

1.    Τις παθογένειες και αδυναμίες  του θεσμού
2.    Τα αίτια των παθογενειών
3.    Τις διαφοροποιήσεις μεταξύ του προσωπικού του Π.Σ
4.    Τις συνθήκες άνισης μεταχείρισης    
5.    Το διαχωρισμό που δυσχεραίνει το Πυροσβεστικό Έργο
6.    Την απαλοιφή των όποιων διαφορών
7.    Την ενίσχυση  του πνεύματος ομαδικότητας 
8.    Την αύξηση  της αλληλεγγύης και το σεβασμό του ατόμου
9.    Τα 3 χρόνια λειτουργίας του θεσμού 
10. Τις αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής του θεσμού σε άλλους φορείς
11. Το απόλυτα αναγνωρισμένο γεγονός ότι τελούμε στις ίδιες συνθήκες με τους συναδέλφους μας του μονίμου Πυροσβεστικού Προσωπικού.

v  Συνοψίζοντας :

Ø  Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκπλήρωση τα αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ η ομογενοποίηση του προσωπικού  για την απαλοιφή των όποιων   διαφοροποιήσεων σε καθήκοντα , ωράρια , επιφυλακές , άδειες , μισθολόγιο , κ.α .
Ø  Διάθεση του προσωπικού στο σύνολο του , ώστε να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες που χρίζουν άμεσων ενεργειών  σε πραγματικό χρόνο εξέλιξης του συμβάντος και όχι μεταγενέστερα αυτού. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός  της 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών όλο το χρόνο .
Ø  Πρωτοβουλία έκδοσης νέων ρυθμιστικών πράξεων στην κατεύθυνση ομογενοποίησης του προσωπικού .

v  Προτείνουμε :

Ομογενοποίηση    υπό το φως της πρόθεσης του Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να επιτύχει την πολυσυζητημένη ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος προτείνετε η μονιμοποίηση όλων όσων κατέχουν τη θέση του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης .


2.    Άμεση απορρόφηση Επιλαχόντων - Επιτυχόντων - Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 
Θεωρούμε ότι είναι μια άδικη μεταχείριση όσων καρτερικά αναμένουν την πολιτική και φυσική ηγεσία να επιληφθεί του θέματος και να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε να πάρει τέλος αυτή η αναμονή.

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει γνωστοποιήσει τα οργανικά κενά που δημιουργούνταν κατ' έτος, από το 2012 έως και σήμερα.

 Στο άρθρο 15 στην παράγραφο 6 αναφέρει την κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων που δημιουργούνται κατ' έτος από τον υπάρχον πίνακα των Επιλαχόντων. Η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ερμηνευτεί και παρερμηνευτεί κατά καιρούς για την εγκυρότητά της με αποτέλεσμα εδώ και 3,5 χρόνια να μην έχει γίνει η οποιαδήποτε ενέργεια. Καθώς επίσης το άρθρο 15 παρ. 1 που αναφέρει ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Κατά την "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος" ο πίνακας των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης πήρε παράταση για άλλα 2 έτη. Παράταση ουσιαστικά της αγωνίας όσων αυτή τη στιγμή εμπεριέχονται σε αυτόν.

Η προσφορά αυτών των ανθρώπων δεν είναι λιγότερη ούτε υποδεέστερη.
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και έτσι όπως αυτά εξελίσσονται, δύναται να δοθεί λύση στο ζήτημα των Επιλαχόντων Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης .
Αναμφισβήτητα οι εποχές που διανύουμε, τα καιρικά φαινόμενα εναλλάσσονται και απαιτούν την επέμβαση όλης της δύναμης που διαθέτει κάθε Υπηρεσία , χωρίς εξαιρέσεις σε πάσης φύσης Πυροσβεστικό έργο.

Είναι ένα μείζον θέμα και μια αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του και όχι μέρος αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στις τάξεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας

v  Λαμβάνοντας υπόψη :

1.    Την υπερδεκαετή λειτουργία του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη.
2.    Τη  συνεχιζόμενη  μέχρι  και σήμερα  προσφορά  στο Πυροσβεστικό Σώμα
3.    Την κοινή αποδοχή της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου
4.    Την πολύτιμη εμπειρία και το συνεχή εμπλουτισμό αυτής και σε συμβάντα  δασοπυρόσβεσης και όχι μόνο
5.    Τη γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων 2012 έως  2014
6.    Την   εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπως εικάζεται από το 2016, ότι θα γίνει με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο , την διάρκεια σπουδών των  5 εξαμήνων και το γεγονός  ότι επόμενοι δόκιμοι που θα εισαχθούν το 2016 θα αποφοιτήσουν το 2019 δηλαδή το Π.Σ θα ενισχυθεί με νέο προσωπικό το 2019 . .
7.    Τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος που θα προκύψουν το 2015 έως το 2019 σε προσωπικό και την αναπλήρωση των κενών για την εύρυθμη λειτουργία του.
8.    Την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας.
9.    Τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την επανεξέταση  της ενσωμάτωσης των επιλαχόντων – επιτυχόντων Π.Π.Υ. στο προσωπικό του Π.Σ. στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έτοιμο και έμπειρο προσωπικό
10. Το γεγονός ότι οι Επιλαχόντες συγκεντρώνουν υπέρ του δέοντος τα νόμιμα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων και ταυτόχρονα κατέχουν πολύτιμη εμπειρία. 
v  Συνοψίζοντας :

Ø  Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει στη διάθεσή του έμπειρο προσωπικό σε πάσης φύσης συμβάντα που μπορούν να συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του.
Ø  Δεν επιβαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό με λειτουργικά έξοδα για την εκπαίδευσή του εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός των Υπηρεσιών.
Ø  Τα είδη υπάρχοντα οργανικά κενά δεν μας έχουν γνωστωποιήθει αλλά και αυτά που αναμένεται να δημιουργηθούν, σημαντικά για το Πυροσβεστικό Σώμα, τα οποία.
Ø  Κατά την 3ετή διάρκεια του πίνακα δεν έγινε καμία επιπλέον απορρόφηση επιλαχόντων έτσι όπως προβλεπόταν από τον Ν. 3938/2011
Ø  Η κάλυψη των θέσεων που πραγματοποιήθηκε κατά καιρούς δεν ήταν παρά η πλήρωση των κενών που προέκυπταν μέχρι και τον αριθμό των 4000.
Ø  Εδώ και δυο χρόνια εκκρεμή η κάλυψη των είδη υπαρχόντων κενών

v  Προτείνουμε :

Την αύξηση των θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ,
      βάσει του  (Ν. 3938 του άρθρου 15 της παρ. 1),  που αναφέρει ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη .

Βάσει επίσης των δεσμεύσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κο. Ιωάννη  Πανούση για  αύξηση των θέσεων των Π.Π.Υ. πέραν των 4000 κατά την πρώτη πρόσληψη , με σκοπό την άμεση απορρόφηση των επιλαχόντων , καθώς έχει παρέλθει η τριετή διάρκεια – ισχύ του πίνακα και διανύουμε την 2ετή παράταση  .

Αναγνωρίζοντας έτσι το κενό της παρ. 6 του άρθρου 15 που ως  αποτέλεσμα είχε τη μη απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων  Π.Π.Υ. λόγω του κωλύματος της  παραγράφου.  

Λαμβάνοντας λοιπών την πρόθεση του Αναπληρωτή Υπουργού για  αποκατάσταση της αδικίας όσων συναδέλφων συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης , τελούν σε ομηρία με συνέπεια την εξαθλίωση τους , που οφείλετε  στις ανεπαρκείς ως και ανύπαρκτες ενέργειες και πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης, αιτούμαστε την αυξήσει των θέσεων  αυτών και την άμεση απορρόφηση τους , με την έκδοση προεδρικού διατάγματος που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη , παράλληλα με τη διαδικασία  κάλυψης των είδη υπαρχόντων κενών ,  η οποία είναι σε εξέλιξη  .

Ουσιαστικά ζητάμε την τήρηση του Νόμου και τίποτα περισσότερο που να παραγκωνίζει την αρχή της νομιμότητας.


3.    Ένταξη   των   Συμβασιούχων   Πυροσβεστών  που  εισήχθησαν  στο Π.Σ. το  2009 και το 2008 στο τέλος του πίνακα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 
Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εξαίρεση των 150 περίπου συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι  Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009 , ενώ είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της εμπειρίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό .
Επίσης εξαίρεση υφίσταται σε μικρή μερίδα συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι  Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα  το έτος  2008 και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις , ενώ είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της εμπειρίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό .
Τη διασφάλιση της παραμονής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα με                                                Υπεύθυνη Δήλωσή τους , που ανέφεραν ότι επιθυμούν να παραμείνει κενή η θέση τους έως ότου εκπληρώσουν την θητεία τους στο στράτευμα και να επιστρέψουν σε αυτό.
Την αποδοχή του αιτήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για τη συνέχιση της εργασία τους , μετά τη θητεία τους μέχρι και σήμερα.

v  Λαμβάνοντας υπόψη :

Ότι οι εν λόγο συνάδελφοι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και  έχουν πλέον  6 έτη εμπειρία – προϋπηρεσία , δηλαδή 3 επιπλέον ετών  από αυτά που απαιτούσε η προκήρυξη .
Έτσι λοιπόν η πρότασή μας - προκειμένου για την άμεση επίλυση του ζητήματος - προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση μιας πανομοιότυπης διαδικασίας , που υλοποιήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν και αφορούσε την κατηγορία αυτή των Συναδέλφων που μέχρι το πέρας του διαγωνισμού δεν κατείχαν απολυτήριο τίτλο .

   
v  Συνοψίζοντας :
Σύμφωνα λοιπόν με τα ως άνω η πρότασή μας , για τους Συναδέλφους που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2009, αλλά και των συναδέλφων που εισήχθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2008 και κλήθηκαν να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία τα έτη 2009 η 2010, ευελπιστώντας ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προκειμένου να αρθούν παραβιάσεις αρχής της ισότητας, της αρχής αναλογικότητας ή Δημοσίου συμφέροντος. Πρόταση που θα εξασφαλίσει και θα αναγνωρίσει την προσφορά τους και ουσιαστικά θα εντάξει έμπειρο προσωπικό στους κόλπους του Πυροσβεστικού Σώματος , άμεσα αξιοποιήσιμο και αποτελεσματικό. 


v  Προτείνουμε :

Την αναδρομική αποκατάσταση της αδικίας που σημειώθηκε σε βάρος των Εποχικών Πυροσβεστών , οι οποίοι εισήχθησαν στο Π.Σ. το 2008 και κλήθηκαν τα έτη 2009 η 2010 να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία , καθώς και όσων εισήχθησαν στο Π.Σ. το 2009 και δεν κατείχαν την απαιτούμενη εμπειρία κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 34671 οικ Φ.300. 2 / 28-7-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος , είτε αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό είτε υπέβαλλαν αιτήσεις που όμως δεν έγιναν δεκτές.
Η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά και θέλοντας να αξιοποιήσει έτοιμο προσωπικό για τις ανάγκες και τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον έχουν ήδη αποκτήσει μια 6ετή πολύτιμη εμπειρία σε πάσης φύσης συμβάντα και φυσικά εξακολουθούν να είναι ενεργοί , ζητάμε να τους παρασχεθεί κατ' εξαίρεση η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο τέλος του πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.


4.     Στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών την επαναφορά της 8μηνης εργασίας ανά έτος και  5ετή θητεία :

Επίσης μερίδα συναδέλφων , η οποίοι έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω έλλειψης  τυπικών προσόντων που όριζε ο  Ν. 3938/2011 , για τους οποίους οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία , να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη ώστε να κατοχυρώσουμε την εργασία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους.   
Είναι το ελάχιστο που δύναται να υλοποιηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του αρχικά και κατά δεύτερον να αισθανθεί πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια.
Μια δικαίωση που αν μήτε άλλο θα τον ικανοποιήσει για την προσφορά του στο έργο της Πυρόσβεσης και δεν θα αισθανθεί την απόρριψη από αυτό που έμαθε να κάνει όλα αυτά τα χρόνια υπηρετώντας τον Έλληνα πολίτη και το περιβάλλον γενικότερα.     Η αναγνωρισιμότητα από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία για τον Συμβασιούχο Πυροσβέστη αποτελεί σίγουρα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Περαιτέρω , η περίοδος απασχόλησης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών είχε κορυφωθεί όταν εργάστηκε για 8 μήνες , κάτι που γρήγορα οι εκάστοτε κυβερνήσεις και με την αιτιολογία - δικαιολογία της οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα μας , μείωσαν σημαντικά.
Σήμερα ο Συμβασιούχος Πυροσβέστης εργάζεται 5 μήνες και λαμβάνει ταμείο ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες. Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα δεν στηρίζετε από κανένα φορέα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η επιβίωσή του , πράγμα που τον υποβιβάζει τραγικά από βιοτικής άποψης, πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας.

v  Λαμβάνοντας υπόψη :

Το αντικείμενο εργασίας

·         Καταστολή Δασικών πυρκαγιών
·         Πλημμύρες  (άντληση υδάτων)
·         Αστικά συμβάντα (οικίες , καταστήματα , επιχειρήσεις, τροχαία)
·         Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
Τα πλεονεκτήματα 

1.    Μακροχρόνια εμπειρία
2.    Γνώση δασικών δρόμων
3.    Γνώση τοπωνυμιών ορεινών όγκων και περιοχών
4.    Γνώση βλάστησης της κάθε περιοχής
5.    Γνώση περιοχών ανεφοδιασμού σε νερό (στέρνες ,υδατοδεξαμενές κ.τ.λ)
6.    Επάνδρωση  περιπολικών (υδροφόρων οχημάτων) με διασπορά σε όλη την επικράτεια της χώρας
7.    Συνεχής περιπολίες σε 16ωρη η 24ωρη βάση σε ορεινούς και δασικούς όγκους
8.    Αυξημένη ετοιμότητα αντίδρασης κατά τις περιπολίες και αποτροπή εμπρησμών
9.    Άμεση επέμβαση στο στάδιο έναρξης δασικών πυρκαγιών
10. Άμεση επέμβαση σε συμβάν αστικών πυρκαγιών, κατά τις περιπολίες σε οικισμούς του χώρου ευθύνης των περιπολικών
11. Άμεση επέμβαση σε τροχαία, κατά τις περιπολίες σε δρόμους (επαρχιακούς, εθνικούς) του χώρου ευθύνης των περιπολικών
12. Ενεργοποίηση μας σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες - κατολισθήσεις - σεισμούς) 
13. Αποκέντρωση και ενίσχυση της περιφέρειας λόγου της διασποράς μας σε όλη την επικράτεια της χώρας
14. Αυξημένη αίσθηση ασφαλείας των πολιτών με την παρουσία  όλα αυτά τα χρόνια
15. Αναγνώριση της προσφοράς μας από τους πολίτες

v  Συνοψίζοντας :
      
Ø  Επειδή οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες είναι σε  μάχιμη υπηρεσία έχουν χρόνια  εμπειρία και  η προσφορά τους είναι αναγνωρισμένη από την πολιτεία
Ø  Επειδή οι μήνες εργασίας δύναται να αυξηθούν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες 
Ø  Επειδή βάσει Νόμου υπάρχει το δικαίωμα διεκδίκησης αύξησης των μηνών εργασίας βάση τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
Ø  Επειδή βάση νόμου υπάρχει προβλέπεται απαιτούμενη εκπαίδευση πριν την έναρξη της αντιπυρική περιόδου
Ø  Επαναφορά των μηνών εργασίας βάση του υπ. αριθ. 121/ 6/7/2007 Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ A 155/12.7.2007
 Άρθρο 1  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) αντικαθίσταται ως εξής: «Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες ετησίως».

v  Προτείνουμε :

Την διασφάλιση της εργασίας των εναπομεινάντων Συμβασιούχων Πυροσβεστών και ει δυνατόν μέχρι τη συνταξιοδότησής τους.
Την επαναφορά  των μηνών εργασίας σε 8 εφόσον γίνεται αναφορά σε συμβατική   περίοδο  και όχι σε αντιπυρική,  λαμβάνοντας  υπόψη την αναγκαία μετεκπαίδευση ανά έτος σε νέες τεχνικές, την ορθή  διαχείριση του προσωπικού, την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές .


5.    Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων:

v  Λαμβάνοντας υπόψη

Το μισθολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο).
Στις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Στις 24/2/2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24/2/2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» Στη βάση της ως άνω Κ.Υ.Α., από 1/5/2012 άρχισε να χορηγείται το ως άνω επίδομα των 150 Ευρώ στους Π.Π.Υ. με την ειδικότητα του οδηγού, εντάσσοντας αυτούς, προφανώς διότι τα πυροσβεστικά οχήματα φέρουν μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων.
Μέχρι και σήμερα ουδεμία ενέργεια έχει γίνει για την επαναφορά του

v  Συνοψίζοντας :

Ως  γνωστόν, ένα από τα πιο  επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ενιαίου μισθολογίου, είναι το επάγγελμα μας ανεξαρτήτου ειδικότητας κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα σοβαρά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που καταγράφονται κάθε χρόνο και παρ’ όλες τις κατ’ ιδίαν και δημόσιες  δεσμεύσεις των προκατόχων σας και το δίκαιο του αιτήματος μας, έως και σήμερα δεν έχουμε ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
Ένα από τα σοβαρότατα θέματά μας  είναι η ένταξη των συναδέλφων  στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά  επαγγέλματα όπως αυτό ορίστηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024.
Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι η μη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους (οδηγούς ) που γίνεται η  παρακράτηση  ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλίζονται στην κατηγορία των και κατ επέκταση όλων  των συναδέλφων  Πυροσβεστών  Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση.
Παρ’ όλα αυτά εδώ και τρία  χρόνια περίπου το επίδομα αυτό χορηγείται σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, με αντικειμενικά μικρότερης επικινδυνότητας και λιγότερο ανθυγιεινά από το επάγγελμά μας, και δεν χορηγείται σε εμάς.

v  Προτείνουμε :

Την εφαρμογή  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας, την επαναφορά του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, αλλά και την ένταξη σε αυτό , του συνόλου των συναδέλφων Πυροσβεστών  Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις (θεσμικές ή οικονομικές) που προβλέπονται από το Νόμο, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, τις εκάστοτε ισχύουσες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή από ομοιοεπαγγελματικές ή κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς ή επιχειρησιακή πρακτική ή έθιμο κατισχύουν της παρούσης.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα όλες οι υφιστάμενες συλλογικές ή ατομικές ρυθμίσεις και συμφωνίες που ισχύουν μέχρι σήμερα, γραπτές ή προφορικές, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται.
Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές δι' ατομικής συμβάσεως εργασίας δεν θίγονται δια της παρούσης.
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1 Ιουλίου 2015 η δε χρονική διάρκειά της προτείνουμε να είναι τριετής.
Σας καλούμε να προσέλθετε στη συνάντηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη συνάντηση προτείνουμε να γίνει στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών (Γ΄ Σεπτεμβρίου 48 Β), γραφείο 308, ημέρα  Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 10:00, διαφορετικά θα προχωρήσουμε στην κίνηση της νόμιμης διαδικασίας ενώπιον του ΟΜΕΔ προς διασφάλιση των αιτημάτων μας.
Σας γνωρίζουμε ότι από την πλευρά μας εξουσιοδοτημένοι για τις διαπραγματεύσεις, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα ή όλοι μαζί από κοινού, είναι οι παρακάτω:

Βασίλειος Βρέκος, Πρόεδρος του ΔΣ
Κωνσταντίνος Παπαντώνης
Κίμωνας Μουστάκας Αναγνώστου Όλγα του Γεωργίου,  Γραμματέας του Δ.Σ
Δημήτριος Μπαϊράμης, Γραμματέας του ΔΣ
Ιωάννης Παπαναστασίου

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας όλη στην έκθεση επίδοσης.
                         
                         Βόλος, 2 Σεπτεμβρίου 2015

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                         

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας

   Βασίλειος Βρέκος                                                   Δημήτριος Μπαϊράμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου